���������������������������������������������������������������������������������������������������

ไฮดี้ - มิลค์ชอกโกแลต

แกรนด์ออร์ มิลค์แอนด์เฮเซลนัท

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามราคาที่ร้านค้า

แบรนด์

HEIDI

ข้อมูลสินค้า

HEIDI Grand'Or Milk & Hazelnuts

ส่วนผสม

HEIDI Grand'Or Milk & Hazelnuts

โภชนาการ

HEIDI Grand'Or Milk & Hazelnuts

ช่องทางการจัดจำหน่าย

Home Fresh Mart