���������������������������������������������������������������������������������������������������

ไฮดี้ - มิลค์ชอกโกแลต

แกรนด์ออร์ มิลค์แอนด์อัลมอนด์

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามราคาที่ร้านค้า

แบรนด์

HEIDI

ข้อมูลสินค้า

HEIDI Grand'Or Milk & Almond

ส่วนผสม

HEIDI Grand'Or Milk & Almond

โภชนาการ

HEIDI Grand'Or Milk & Almond

ช่องทางการจัดจำหน่าย

Gourmet