���������������������������������������������������������������������������������������������������

ไฮดี้ - มิลค์ชอกโกแลต

แกรนด์ออร์ ฟลอเรนทีน

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามราคาที่ร้านค้า

แบรนด์

HEIDI

ข้อมูลสินค้า

HEIDI Grand'Or Florentine

ส่วนผสม

HEIDI Grand'Or Florentine

โภชนาการ

HEIDI Grand'Or Florentine

ช่องทางการจัดจำหน่าย

Gourmet